ρ

هدف از تدوین این دانشنامه، کمک به افراد جامعه، به ویژه جوانان، برای قرارگیری در مسیر تعادل، شک به باورها در حد توان و اثبات مجدد آن‏هاست. به بیان دیگر، باورداشت‏ها را روی کاغذ آورده، آن‏ها را به چالش کشیده و دگرباره برای خود اثبات کنیم. دانشنامه پیش رو نیز، نگاهی دوباره به برخی باورها، سنجش تفاوت آن‏ها با تعادل و هدایتشان به این سمت دارد. کتاب‏های نگاشته شده در این زمینه، اغلب توسط افرادی که کار نکرده اند، برای انسان‏هایی که قرار نیست کاری انجام دهند، نوشته شده است حال آنکه این کتاب، توسط فردی که کار انجام داده است، برای افرادی که قرار است کاری انجام دهند و حرکت کنند، نوشته شده. ما براین باوریم که باورهای غلط امروزه جامعه باید از بین برود. جوانان و خانواده‏ هایشان باید بدانند راه رسیدن به سعادت و خوشبختی، تنها دانش آکادمیک، استعداد یا سرمایه نیست. مقایسه ی آمار بیکاری دیپلمه‏ ها (4 درصد)، (و بیکاران لیسانسه 30 درصد) نشان دهنده‏ ی چیست؟!